صفحه نخست / آرشیو کلمه کلیدی: کلیپ دنیای زیر آب

آرشیو کلمه کلیدی: کلیپ دنیای زیر آب

کلیپ دنیای زیر آب / کوترماهی که با حرص خروس ماهی را می بلعد ( ویدئو)

کلیپ دنیای زیر آب

کلیپ دنیای زیر آب / کوترماهی که با حرص خروس ماهی را می بلعد چند غواص با مجهز ترین تجهیزات گرداگرد یک کوترماهی جمع شده اند و حرکات زیبای او را ضبط می کنند، با با حرص زیاد یک خروس ماهی بینوا را می بلعد. اختصاصی سایت روز خوش / ترجمه تحریریه سایت روز خوش …

ادامه مطلب »