صفحه نخست / آرشیو کلمه کلیدی: جلسه محاکمه داعشی های مجلس

آرشیو کلمه کلیدی: جلسه محاکمه داعشی های مجلس

محاکمه حمله کنندگان داعشی به مجلس / چهارمین جلسه رسیدگی به متهمین برگزار شد

محاکمه حمله کنندگان داعشی به مجلس / چهارمین جلسه رسیدگی به متهمین برگزار شد سال گذشته و درپی حمله چند نفر از اعضای گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی که باعث کشته و زخمی شدن چند نفر از کارکنان مجلس شده بود، امروز چهارمین جلسه محاکمه اعضای گروهک تروریستی …

ادامه مطلب »

جلسه حمله کنندگان داعشی به مجلس / مهاجمین سنگسار می شوند

جلسه حمله کنندگان داعشی به مجلس / مهاجمین سنگسار می شوند سال گذشته و درپی حمله چند نفر از اعضای گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی که باعث کشته و زخمی شدن چند نفر از کارکنان مجلس شده بود، امروز اولین جلسه محاکمه اعضای گروهک تروریستی داعش برگزار شد …

ادامه مطلب »

جلسه حمله کنندگان داعشی به مجلس / اولین جلسه محاکمه حمله کنندگان به مجلس

جلسه حمله کنندگان داعشی به مجلس / اولین جلسه محاکمه حمله کنندگان به مجلس سال گذشته و درپی حمله چند نفر از اعضای گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی که باعث کشته و زخمی شدن چند نفر از کارکنان مجلس شده بود، امروز اولین جلسه محاکمه اعضای گروهک تروریستی …

ادامه مطلب »

جلسه حمله کنندگان داعشی به مجلس / اولین جلسه محاکمه حمله کنندگان به مجلس

جلسه حمله کنندگان داعشی به مجلس / اولین جلسه محاکمه حمله کنندگان به مجلس سال گذشته و درپی حمله چند نفر از اعضای گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی که باعث کشته و زخمی شدن چند نفر از کارکنان مجلس شده بود، امروز اولین جلسه محاکمه اعضای گروهک تروریستی …

ادامه مطلب »

جلسه محاکمه داعشی های مجلس / برگزاری اولین جلسه محاکمه حمله کنندگان به مجلس

جلسه محاکمه داعشی های مجلس / برگزاری اولین جلسه محاکمه حمله کنندگان به مجلس سال گذشته و درپی حمله چند نفر از اعضای گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی که باعث کشته و زخمی شدن چند نفر از کارکنان مجلس شده بود، امروز اولین جلسه محاکمه اعضای گروهک تروریستی …

ادامه مطلب »