صفحه نخست / آرشیو کلمه کلیدی: تکذیب سرپرستی سلیمی برای شهرداری

آرشیو کلمه کلیدی: تکذیب سرپرستی سلیمی برای شهرداری

انتخاب شهردار تهران / فردا دو نامزد نهایی معرفی می شوند

انتخاب شهردار تهران / فردا دو نامزد نهایی معرفی می شوند انتخاب شهرداری تهران به یکی دغدغه های اصلی این روز های شورای شهر تهران تبدیل شده است و همه منتظرند ببینند شهردار بعدی تهران چه کسی است. ۵ نفر برنامه های خود را برای شهرداری ارائه کردند . شورای …

ادامه مطلب »

انصراف حجتی از شهرداری / ۵ کاندید نهایی شهرداری تهران

انصراف حجتی از شهرداری / ۵ کاندید نهایی شهرداری تهران انتخاب شهرداری تهران به یکی دغدغه های اصلی این روز های شورای شهر تهران تبدیل شده است و همه منتظرند ببینند شهردار بعدی تهران چه کسی است. محمود حجتی یکی از گزینه های اصلی برای شهردار شدن ، امروز اعلام …

ادامه مطلب »

انتخاب شهردار تهران / هاشمی می گوید از اتفاقات پشت پرده خبر ندارد

انتخاب شهردار تهران / هاشمی می گوید از اتفاقات پشت پرده خبر ندارد انتخاب شهرداری تهران به یکی دغدغه های اصلی این روز های شورای شهر تهران تبدیل شده است و همه منتظرند ببینند شهردار بعدی تهران چه کسی است . یکی از اعضای شورای شهر در تویتی نوشت اتفاقات …

ادامه مطلب »

انتخاب شهردار تهران / عارف و هاشمی از لیست خارج شدند

انتخاب شهردار تهران / عارف و هاشمی از لیست خارج شدند با استعفای محمد علی نجفی از سمت شهرداری تهران ، و پذیرش آن توسط اعضای شورای شهر تهران حالا گزینه های شهرداری تهران بیش از قبل برای شهروندان تهرانی حائز اهمیت شده است اما هنوز خبری از انتخاب شهردار …

ادامه مطلب »

انتخاب شهردار تهران / اظهار نظر محسن هاشمی درباره شهرداری

انتخاب شهردار تهران / اظهار نظر محسن هاشمی درباره شهرداری با استعفای محمد علی نجفی از سمت شهرداری تهران ، و پذیرش آن توسط اعضای شورای شهر تهران حالا گزینه های شهرداری تهران بیش از قبل برای شهروندان تهرانی حائز اهمیت شده است اما هنوز خبری از انتخاب شهردار جدید …

ادامه مطلب »

گزینه های شهرداری تهران / عارف در بین ۷ گزینه نهایی شهرداری

گزینه های شهرداری تهران / عارف در بین ۷ گزینه نهایی شهرداری با استعفای محمد علی نجفی از سمت شهرداری تهران ، و پذیرش آن توسط اعضای شورای شهر تهران حالا گزینه های شهرداری تهران بیش از قبل برای شهروندان تهرانی حائز اهمیت شده است اما هنوز خبری از انتخاب …

ادامه مطلب »

چالش شهرداری تهران / موافقت ضمنی عارف برای شهرداری

چالش شهرداری تهران / موافقت ضمنی عارف برای شهرداری با استعفای محمد علی نجفی از سمت شهرداری تهران ، و پذیرش آن توسط اعضای شورای شهر تهران حالا گزینه های شهرداری تهران بیش از قبل برای شهروندان تهرانی حائز اهمیت شده است اما هنوز خبری از انتخاب شهردار جدید برای …

ادامه مطلب »

چالش انتخاب شهرداری تهران / آیا محسن هاشمی شهردار تهران می شود

چالش انتخاب شهرداری تهران / آیا محسن هاشمی شهردار تهران می شود با استعفای محمد علی نجفی از سمت شهرداری تهران ، و پذیرش آن توسط اعضای شورای شهر تهران حالا گزینه های شهرداری تهران بیش از قبل برای شهروندان تهرانی حائز اهمیت شده است اما هنوز خبری از انتخاب …

ادامه مطلب »

گزینه های شهرداری تهران / اعلام نهایی گزینه های شهرداری

گزینه های شهرداری تهران / اعلام نهایی گزینه های شهرداری با استعفای محمد علی نجفی از سمت شهرداری تهران ، و پذیرش آن توسط اعضای شورای شهر تهران حالا گزینه های شهرداری تهران بیش از قبل برای شهروندان تهرانی حائز اهمیت شده است ، محمد علیخانی عضو شورای شهر در …

ادامه مطلب »

گزینه های شهرداری تهران / معرفی کاندیدا های شهرداری

گزینه های شهرداری تهران / معرفی کاندیدا های شهرداری با استعفای محمد علی نجفی از سمت شهرداری تهران ، و پذیرش آن توسط اعضای شورای شهر تهران حالا گزینه های شهرداری تهران بیش از قبل برای شهروندان تهرانی حائز اهمیت شده است ، روزنامه اعتماد تعدادی از گزینه های شهرداری …

ادامه مطلب »