صفحه نخست / آرشیو کلمه کلیدی: انفجار مهیب

آرشیو کلمه کلیدی: انفجار مهیب

اشتباهات تاریخ ساز

اشتباهات تاریخ ساز

اشتباهات تاریخ ساز بعضی از اشتباهات از بقیه بزرگترند. حتی بعضی از آنها باعث نوشته شدن کتب تاریخی می شوند. به سراغ تصاویر زیر بروید تا در مورد چند مورد از بزرگترین اشتباهات تاریخ مطالبی را مطالعه کنید.   تصاویر گم شده بر اساس گزارش رویترز، زمانی که ناسا مشغول آماده …

ادامه مطلب »