صفحه نخست / آرشیو کلمه کلیدی: اشتباهات در جوانی

آرشیو کلمه کلیدی: اشتباهات در جوانی

۳۳ کار احمقانه که تا ۳۳ سالگی انجام خواهید داد / فهرستی از کارهای عجیب غریب

کار احمقانه

۳۳ کار احمقانه که تا ۳۳ سالگی انجام خواهید داد / فهرستی از کارهای عجیب غریب افراد تا رسیدن به سن سی سالگی، کارهای احمقانه زیادی انجام می دهند، بعذ از آن نیز به انجام دادن این کار ها ادامه می دهند. زیرا رسیدن به سن سی سالگی برابر با …

ادامه مطلب »