“ریچ بنتر” مدیر اجرای فدراسیون کشتی آمریکا بر این باور است که غیبت ایران و روسیه در جام جهانی کشتی آزاد که به میزبانی آمریکا برگزار می شود سبب شده تا هیجان این مسابقات به طرز محسوسی کاهش یابد.

وی ادامه داد ایرانی ها ۶ بار در تاریخ این رقابت ها قهرمان شدند و آرزو داشتم که با شرایط ایرانی ها موافقت می کردیم.

ریچ بنتر خاطرنشان کرد: البته اگر ایرانی ها و روس ها در جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۸ حضور داشتند باز هم با بیشترین قدرت خود به میدان می رفتیم اما از نظر تعداد تماشاگران باید اعتراف کرد نبود روس ها و ایرانی ها لطمه قابل توجهی به این مسابقات زده است.

منبع  : شهر خبر