«اصغر سلیمی»، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنابا اشاره به اینکه طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس قطعا تا پیش از سال جدید در صحن مورد بررسی قرار نمی گیرد، درباره چرایی ارائه این طرح گفت: برخی از حوزه های انتخابیه دارای جمعیت زیادی هستند یا آنکه از لحاظ جغرافیایی آنقدر وسعت دارند که یک نماینده نمی تواند به آن رسیدگی کند.

او افزود: بعضا می بینیم بین دو شهرستان در یک حوزه انتخابیه بیش از ۲۰۰ کیلیومتر فاصله است، از این رو برای برقراری عدالت میان شهروندان در شهرهای مختلف یک حوزه انتخابیه وسیع و بیان مطالبات آنان نیاز به افزایش تعداد نمایندگان آن حوزه است.

سلیمی درباره جزئیات تغییرات احتمالی اضافه کرد: ۳۱ استان داریم که طبق قانون می توانیم ۴۰ نماینده به نمایندگان فعلی مجلس اضافه کنیم؛ با این حال این سقف است و احتمال دارد افزایش نمایندگان به این تعداد نرسد.

او در پایان گفت: قرار بود دولت نیز لایحه ای در این باره تدوین کند که تا به امروز لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

منبع : خبرگزاری برنا